Jednou z možností umiestnenia dočasne voľných finančných prostriedkov je ich investovanie do finančného majetku.

Investovať finančné prostriedky možno rôznymi spôsobmi. Môžme investovať do podielových cenných papierov a podielov, dlhových cenných papierov, pôžičiek, nehnuteľností, pozemkov, do umeleckých diel a zbierok a do drahých predmetov a drahých kovov.